Hemeleers bvba

Hemeleers bvba is opgericht in 2000 en is een ingenieursbureau dat zich richt tot particulieren, architecten, projectontwikkelaars en aannemers.

Onze hoofdactiviteit is het maken van stabiliteitsstudies. Deze discipline behelst het dimensioneren van gebouwen en constructies. Dit gaat van funderingsadvies tot het berekenen van constructies in staal, gewapend beton of hout.

Ook voor bouwkundige expertises, adviezen en plaatsbeschrijvingen kunt U bij ons terecht. Ingenieursbureau Hemeleers wil U toegevoegde waarde bieden door een goede en vlotte service te leveren.

Bent U van plan om te bouwen of verbouwen, vraag dan gerust een vrijblijvende prijsofferte aan.


ing. Yvan Hemeleers
0474 76 15 95

Onze diensten

Funderingsadvies

Omdat een groot deel van de betere bouwgronden reeds ingenomen is, wordt steeds meer gebouwd op gronden met een mindere draagkracht of heterogene opbouw. Dit betekent dat algemene funderingsplaten, putten en paalfunderingen steeds meer voorkomen in de traditionele woningbouw. Het is derhalve aanbevolen om reeds in de studiefase een grondonderzoek te laten uitvoeren. Het funderingsadvies wordt steeds opgemaakt aan de hand van de resultaten van een sonderingsverslag. Deze sonderingen en het sonderingsrapport worden opgemaakt door hierin gespecialiseerde firma’s. Op eenvoudige vraag bezorgen wij U de gegevens van sonderingsfirma’s waarmee wij regelmatig samenwerken en waar U na prijsvraag een bestelling kan plaatsen. De resultaten van dit grondonderzoek geven betrouwbare informatie betreffende de diepte en opbouw van de grondlagen op grotere diepte. Bij de uiteindelijke keuze van het funderingssysteem wordt hiermee rekening gehouden. De grondsamenstelling in combinatie met een nauwgezette lastendaling van de bovenbouw resulteert in een funderingswijze specifiek voor een project.

Stabiliteitsstudies

Woningbouw - Industriebouw - Appertementsbouw

Wij maken stabiliteitsstudies rekening houdend met het economisch aspect van het bouwgebeuren. Steeds wordt er gezocht naar een constructieve en economische oplossing.

Hierbij gebruiken we berekeningssoftware van Buildsoft:- 1-2 Build - Diamonds voor het berekenen van 2D- en 3D-raamwerken in staal of beton. - PowerConnect voor het detailleren van verbindingen in staalstructuren. Voor de stabiliteitsstudie berekenen wij voor u alle beton en /of staal elementen. Een nauwgezette berekening van de lasten vormt de basis voor het bepalen van de juiste dimensies van balken, kolommen,vloerplaten,… Als resultaat van deze studie ontvangt u van ons een plan waarop alle elementen uitgetekend zijn met vermelding van sectie en wapening. Hiermee kan uw aannemer de werken éénduidig uitvoeren.

De moeilijkheidsgraad van een verbouwing mag niet onderschat worden! In vergelijking met een nieuwbouw project dient men rekening te houden, met reeds bestaande voorwaarden : de draagkracht van het bestaand metselwerk, de beschikbare ruimte, de hoogtes, de aard van het gebouw,…. Wij bekijken de situatie ter plaatse, voeren een visuele check-up uit, evalueren en bezorgen u een verslag, de stabiliteitsplannen en de meetstaat.

Tot onze klanten behoren eveneens staalconstructeurs. Voor hen, maar ook rechtstreeks voor bedrijven die een industrieel gebouw willen bouwen, berekenen wij de dragende staalstructuur en maken wij een overzichtsplan van deze staalconstructie met de nodige details van alle verbindingen. Ook tekenen wij op basis van bestaande of door ons uitgewerkte studieplannen alle nodige productieplannen uit voor staalstructuren. Deze werkhuistekeningen vormen de onmisbare basis bij de productie en de montage van een staalconstructie.

Plaatsbeschrijvingen

Bij een bouwproject lopen de aanpalende gebouwen risico op schade. Deze schade kan ontstaan naar aanleiding van sloopwerken, funderingswerken, enz. Een plaatsbeschrijving of "staat van bevinding" is een tegensprekelijk opgemaakte schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed, meestal voor aanvang van (ver)bouwwerkzaamheden. Met name bevat de plaatsbeschrijving een gedetailleerde opsomming, vergezeld van foto's, van de schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) van een eigendom.

Onze plaatsbeschrijvingen zijn omstandig en nauwkeurig opgesteld en zijn veel meer dan alleen maar wat foto's.

Bouwcoördinatie

Voor veel mensen is bouwen een éénmalige aangelegenheid. Het succes van een bouwproject hangt vooral af van een goede coördinatie. Door onze ervaring kunnen wij proactief optreden en zo veel onnodige problemen voorkomen. Zowel technisch als praktisch en functioneel kunnen wij met alle participanten van een bouwproject samenzitten. Dit maakt dat wij een ideale verbinding tussen eigenaar, architect en aannemers.

In functie van de noden van de bouwheer kunnen wij volgende taken opnemen: offerten aanvragen en opvolgen, aanstellen van aannemers, dagelijkse werfcoördinatie, technische controle van de uitvoering, opmaken en opvolgen van planning, controle van facturen aannemers, werfvergaderingen leiden of bijwonen.

Inscannen + digitaliseren bouwplannen

Heeft u oude bouwplannen die dienen gedigitaliseerd te worden? Wij kunnen uw oude plannen naar pdf omzetten. Neem gerust contact met ons op voor een gepersonaliseerde offerte.

Contact

Hemeleers bvba

adres:
Neercosenstraat 8, 3850 Nieuwerkerken, Belgie
gsm:
+32 474 76 15 95
tel:
+32 011 31 50 23
E-mail:
info@hemeleers-bvba.be
Vind ons in google maps